Agenda

Room 5 - UBS Room 6 - ITMO
8:00 - 9:00 Registration
9:00 - 9:50
Łukasz Łaszkiewicz
Matt Harasymczuk
9:50 - 10:10 Coffee break
10:10 - 11:00
Pawel Szulc
Mateusz Herbut
11:00 - 11:20 Coffee break
11:20 - 12:105
Jakub Kubrynski
Michał Stryjak
12:10 - 13:10 Lunch
13:10 - 14:00
Tomasz Dziurko
Ania Pietras
14:00 - 14:20 Coffee break
14:20 - 15:10
Łukasz Kamiński
Marcin Stachniuk
15:10 - 15:30 Coffee break
15:30 - 16:20
Arkadiusz Sokołowski
Piotr Leszczyński
16:20 - 16:40 Coffee break
16:40 - 17:30
Marek Matczak
Jakub Derda
18:00 - 20:30 Steve Jobs - projekcja filmu
21:00 - _ Party!
Room 5 - UBS Room 6 - ITMO
8:00 - 9:00 Registration
9:00 - 9:50
Sebastian Malaca
Radek Grębski
9:50 - 10:10 Coffee break
10:10 - 11:00
Mariusz Sieraczkiewicz
Tomasz Kaczmarzyk
11:00 - 11:20 Coffee break
11:20 - 12:105
Michał Płachta
Wojciech Langiewicz
12:10 - 13:10 Lunch
13:10 - 14:00
Andrzej Wisłowski
Wòjcech Makùrôt
14:00 - 14:20 Coffee break
14:20 - 15:10
Dominik Przybysz
Michal Gruca
15:10 - 15:30 Coffee break
15:30 - 16:20
Marcin Matuszak
Bartosz Czerwinski
16:20 - 16:40 Coffee break
16:40 - 17:30
Matt Harasymczuk
Piotr Leszczyński
17:30 - 18:00 Closing